X ปิด

หน้าหลัก ติดต่อเทศบาล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น


เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

54/1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ 0-3456-1889 ,  0-3456-1035 , 0-3456-1038

โทรสาร 0-3456-1222

Email : trpcity@trpcity.go.th