X ปิด

ข่าว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน(สขร)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จันทร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 346 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน(สขร)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561