X ปิด

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ร้านส้มตำบ้านริมน้ำ และ ครอบครัว และคุณกรกมล ได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง

อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน 40 ครั้ง
<div dir="auto">วันที่ 20 พฤษภาคม 2564</div>
<div dir="auto">เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ขอขอบคุณ ร้านส้มตำบ้านริมน้ำ และ ครอบครัว และคุณกรกมล ได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยมี นายสันติ กิตติโชติทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นผู้รับมอบ</div>

ร้านส้มตำบ้านริมน้ำ และ ครอบครัว และคุณกรกมล ได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ขอขอบคุณ ร้านส้มตำบ้านริมน้ำ และ ครอบครัว และคุณกรกมล ได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยมี นายสันติ กิตติโชติทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นผู้รับมอบ


ภาพกิจกรรม อื่นๆ