X ปิด

ข่าวประกาศ

รณรงค์นำถุงผ้าไปรับยาที่ศุนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ

จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   จำนวนอ่าน 1618 ครั้ง
<p>ขอความร่วมมือในการรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดขยะ ลดภาวะโรคร้อน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มาใช้รับบริการที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น.. ขอให้เตรียมถุงผ้า กระเป๋า หรือกล่องมาใส่ยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็๋นต้นไป</p>

รณรงค์นำถุงผ้าไปรับยาที่ศุนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ

ขอความร่วมมือในการรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดขยะ ลดภาวะโรคร้อน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มาใช้รับบริการที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น.. ขอให้เตรียมถุงผ้า กระเป๋า หรือกล่องมาใส่ยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็๋นต้นไป