X ปิด

ข่าว ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ถนนบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8-12 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 603 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตารางเมตร และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า

ศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 110 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ถนนบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8-12 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 603 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตารางเมตร และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ถนนบริเวณถนนชลประทานฝั่งซ้าย 12 ขนาดกว้าง 8-12 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 603 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,374 ตารางเมตร และบริเวณถนนตะคร้ำเอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1,070 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880ตารางเมตร ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ