X ปิด

ข่าว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน(สขร)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน 166 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน(สขร)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564